Centrum Seksueel Geweld

Het Centrum voor Seksueel Geweld (CSG) is bedoeld voor integrale zorg voor slachtoffers van (semi-) acuut seksueel geweld. De zorg is geintegreerd met de sporenverzameling, de medische opvang gaat samen op met de forensische sporenverzameling. Alles bedoeld om het slachtoffer zo goed mogelijk op te vangen en te voorkomen dat meerdere voordeuren moeten worden bezocht.

Op "dag 0" vindt door de (forenisch) arts en de forensisch verpleegkundige, als het slachtoffer akkoord is met zedenrecherche), de opvang plaats. Er is oog voor veiligstellen van sporen (bewijsmateriaal), zwangerschapspreventie, infectiepreventie en letselbehandeling. De nazorg wordt overgedragen aan een casemanager als sleutelfiguur, die het slachtoffer hierna begeleidt. Dit kan zijn in de opvang en in de contacten naar andere zorgvereners (huisarts, SOA-poli, psychotrauma verwerking).

Het CSG-Rotterdam is een breed samenwerkingsverband tussen GGD (coordinatie) , FARR, politie, justitie, Erasmus MC en veel andere partners. het CSG-Zuid Holland is een samenwerkingsverband tussen Rivierduinen (coordinatie), SOA-poli, politie en LUMC.

De opvang is voor CSG Rotterdam bij FARR of het ErasmusMC en voor CSG Zuid Holland op het temeculaplein, dan wel in het LUMC. De CSG's zijn te bereiken via 0800-0188 (landelijk nummer).

CSG


20-06-2016